Cô Giang

Cô giang

Khách hàng
Tôi đã sử dụng dịch vụ và thấy các cháu làm việc tốt. Thanh niên trẻ khỏe và chịu khó
Chị Ngọc

Chị Ngọc - Ba Đình

Khách hàng
Dịch vụ tốt, an toàn vệ sinh môi trường. Thái độ làm việc rất tích cực và khẩn trương..
Chị Vân

Chị Vân - Đội Cấn

Khách hàng
Dịch vụ nhanh gọn, rất đảm bảo.